Verbaal Verhaal, Voordracht

De Breydels, ambities van een politieke familie

Eindelijk is het zover: op zondagochtend 29 mei om 10.30 uur houdt dr. Lisa Demets in het dakcafé van het stadhuis haar lezing over de ambities van een politieke familie. De Breydels, politiek en geschiedschrijving in de vijftiende eeuw.

Door corona moesten we de lezing van dr. Demets twee keer uitstellen, maar nu is er geen twijfel meer. Op zondag 29 mei bent u allen welkom op deze boeiende uiteenzetting.

Al in de middeleeuwen stond de herinnering aan 1302 op de politieke agenda. Talrijke prominente families uit de Vlaamse steden verbonden hun naam aan een (al dan niet fictieve) rol in het Frans-Vlaamse conflict. De meest succesvolle was de Brugse familie Breydel. Lisa Demets gaat dieper in op de politieke carrière van de familie Breydel in de vijftiende eeuw, de relatie tussen kroniekschrijving en politiek en hoe de beeldvorming over 1302 hier een sleutelrol in speelde.

De lezing vindt plaats op zondag 29 mei om 10.30 uur in het dakcafé van het stadhuis, Papenstraat in Kortrijk. Toegangsprijs 5 euro
Organisatie: De Leiegouw ism Erfgoedplatform