Schrijf een artikel

De Leiegouw publiceert origineel onderzoek naar de geschiedenis, taal- en volkskunde van Zuid-West-Vlaanderen. Alle auteurs zijn welkom, ook niet-academici, zolang de artikels wetenschappelijk verantwoord zijn en gebaseerd op origineel (bronnen)onderzoek. Bijdragen spreken bij voorkeur ook een breder publiek aan en zijn dus altijd in toegankelijk en helder Nederlands geschreven. We streven naar een maximale lengte van 10.000 woorden.

Heb je een idee voor een artikel in ons tijdschrift? Of wil je je onderzoeksresultaten publiceren in De Leiegouw? Spreek dan iemand van de redactieraad aan, of contacteer ons via de website! Onze redactiesecretaris neemt zo snel mogelijk contact met je op.

De Leiegouw publiceert enkel originele bijdragen. Indien je artikel al in een ander tijdschrift in dezelfde vorm is opgenomen of zal opgenomen worden, dan kan het niet meer in De Leiegouw verschijnen.

Wordt je artikel aanvaard voor publicatie, dan begeleidt een lid van de redactieraad je door het finale redactieproces. Je vergemakkelijkt de redactie van je artikel door alvast de vuistregels voor redactie toe te passen tijdens het schrijven. Als auteur ontvang je vijf exemplaren van het nummer waarin je artikel verschenen is, en jouw artikel in pdf-formaat.