Schrijf een artikel

De Leiegouw publiceert origineel onderzoek naar de geschiedenis, taal- en volkskunde van Zuid-West-Vlaanderen. Alle auteurs zijn welkom, ook niet-academici, zolang de artikelen wetenschappelijk verantwoord zijn en gebaseerd op origineel (bronnen)onderzoek. De bijdragen spreken bij voorkeur een ruim publiek aan en zijn altijd in toegankelijk en helder Nederlands geschreven. We streven naar een maximale lengte van 10.000 woorden.

Heb je een idee voor een artikel in ons tijdschrift? Of wil je je onderzoeksresultaten publiceren in De Leiegouw? Spreek dan iemand van de redactieraad aan, of neem contact via de website! Onze redactiesecretaris stuurt je zo snel mogelijk een antwoord.

De Leiegouw publiceert enkel originele bijdragen. Indien je artikel al in een ander tijdschrift in dezelfde vorm is opgenomen of zal worden opgenomen, dan kan het niet meer in De Leiegouw verschijnen.

Wordt je artikel aanvaard voor publicatie, dan begeleidt een lid van de redactieraad je door het finale redactieproces. Je vergemakkelijkt de redactie van je artikel door de vuistregels voor redactie toe te passen tijdens het schrijven. Als auteur ontvang je vijf exemplaren van het nummer waarin je artikel verschenen is en jouw artikel in pdf-formaat.