Redactieraad

Hendrik Callewier is redactiesecretaris van De Leiegouw. Hij studeerde geschiedenis en archivistiek in Kortrijk, Berlijn, Leuven en Brussel. In 2011 promoveerde hij aan de KU Leuven tot doctor in de moderne geschiedenis. Zijn interesse gaat vooral uit naar de stadsgeschiedenis van het laatmiddeleeuwse Vlaanderen, in het bijzonder Brugge en Kortrijk. Zijn publicaties hebben vaak betrekking op het religieuze, sociale en culturele domein. Hij is diensthoofd van de rijksarchieven van Brugge en Kortrijk en gastdocent aan de KU Leuven Campus Kortrijk. Als hij niet met zijn neus tussen de (geschiedenis)boeken zit, kan je hem terug vinden op de fiets of op een basketbalveld.


Frederik Bossuyt is licentiaat geschiedenis en master cultuurmanagement. Hij is redactie- en bestuurslid bij De Leiegouw, en ook bestuurslid van De Roede van Harelbeke. Als historicus is hij vooral geboeid door de socioculturele geschiedenis van de negentiende en twintigste eeuw. Frederik werkt momenteel als beleidsmedewerker cultuur aan de Stad Harelbeke. In een vorige functie was hij er archivaris en deskundige erfgoed.


Renaat De Deygere is historicus. Hij studeerde geschiedenis aan de KULAK en KU Leuven. Hij mocht jarenlang zijn historisch hart ophalen als leerkracht geschiedenis aan het Don Boscocollege Kortrijk. Nu rest er veel tijd om zich te verdiepen in historische werken, vooral van de negentiende en twintigste eeuw.


Tim Piceu is redactielid van De Leiegouw en assistent bij de opleiding geschiedenis aan Kde ulak, de universiteit waar hij studeerde en die hem in de Leiestreek deed belanden. In het diepst van zijn gedachten wint hij ooit nog eens Parijs-Roubaix. Ter voorbereiding op dit exploot verdiept hij zich graag in de vroegmoderne geschiedenis.


Triene Vandenbussche is lid van de redactie van de Leiegouw en studeerde geschiedenis aan de KU Leuven. Ze werkt intussen als deskundige bij Kusterfgoed en is daar verantwoordelijk voor Beeldbank Kusterfgoed, de inventarisatie van religieus erfgoed en de communicatie


Greet Verschatse is historica en sinds 1993 aan de slag bij de stedelijke musea van Kortrijk (Broelmuseum, Kortrijk 1302, Texture). Als medewerkster van de Erfgoedcel Kortrijk bestudeerde ze de geschiedenis van de stad in de zeventiende eeuw en tijdens de Eerste Wereldoorlog. Greet is sinds 2008 voorzitter van De Leiegouw. Zij bouwt graag aan een stevig netwerk en een waardevol tijdschrift van en voor erfgoedliefhebbers.