Bestuur

Erebestuurders


Piet Boncquet studeerde moderne geschiedenis en archeologie aan de KU Leuven. Hij was als journalist jarenlang actief bij de kranten Het Nieuwsblad en De Tijd. Nu is hij freelance (eind)redacteur, onder meer voor Mediahuis, Roularta, Sterck & Devreese, Polis, Davidsfonds/WPG en het communicatiebureau Xpair. Hij is sinds 1983 bestuurslid van De Leiegouw en schreef enkele boeken, waaronder Lief en leed. Prostitutie tijdens de Eerste Wereldoorlog en Het Laatste Avondmaal naar Leonardo da Vinci, samen met zijn echtgenote Greet Verschatse.


Frederik Bossuyt is licentiaat geschiedenis en master cultuurmanagement. Hij is redactie- en bestuurslid bij De Leiegouw, en ook bestuurslid van De Roede van Harelbeke. Als historicus is hij vooral geboeid door de socioculturele geschiedenis van de negentiende en twintigste eeuw. Frederik werkt momenteel als beleidsmedewerker cultuur aan de Stad Harelbeke. In een vorige functie was hij er archivaris en deskundige erfgoed.


Hendrik Callewier is redactiesecretaris van De Leiegouw. Hij studeerde geschiedenis en archivistiek in Kortrijk, Berlijn, Leuven en Brussel. In 2011 promoveerde hij aan de KU Leuven tot doctor in de moderne geschiedenis. Zijn interesse gaat vooral uit naar de stadsgeschiedenis van het laatmiddeleeuwse Vlaanderen, in het bijzonder Brugge en Kortrijk. Zijn publicaties hebben vaak betrekking op het religieuze, sociale en culturele domein. Hij is diensthoofd van de rijksarchieven van Brugge en Kortrijk en gastdocent aan de KU Leuven Campus Kortrijk. Als hij niet met zijn neus tussen de (geschiedenis)boeken zit, kan je hem terug vinden op de fiets of op een basketbalveld.


Emma D’haene studeerde geschiedenis van de Nieuwe Tijd en Archiefwetenschap in Kortrijk, Leuven en Brussel. Nog tijdens haar studie begon ze als archivaris-wetenschappelijk medewerker in het Rijksarchief in Kortrijk, daarna maakte ze deel van de mobiele archiefploeg (project SATURN) van de FOD Financiën in het Rijksarchief in Gent. Sinds 2019 is ze als doctoraatsonderzoeker verbonden aan de onderzoeksgroep Nieuwe Tijd van de KU Leuven, waar ze haar proefschrift over kermis in Spaanse en Oostenrijkse Nederlanden voorbereidt. De voorbije jaren verdiepte ze zich met plezier in de sociaaleconomische en culturele geschiedenis van het achttiende-eeuwse Kortrijk en Lauwe. Voornamelijk huizengeschiedenis, materiële cultuur en feestcultuur boeien haar. 


Marc Depaepe studeerde Pedagogische Wetenschappen aan de KU Leuven en promoveerde tot doctor (1982) en tot speciaal doctor (1989) in dit domein. Hij is emeritus gewoon hoogleraar aan de faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen aan de KU Leuven Als specialist Historische Pedagogiek doceerde hij ‘Geschiedenis van gedragswetenschappen’ en ‘Geschiedenis van opvoeding, onderwijs en vorming’ Kortrijk ‘History of Modern Educational Systems’ in Leuven. Van 2013 tot was hij hij vice-rector van de KU Leuven, campusrector van KU Leuven Kulak Kortrijk en academisch beheerder van de KU Leuven campussen Brugge en Oostende. Buiten de universiteit is hij actief in tal van wetenschappelijke organisaties. Hij is onder andere co-editor in chief van het tijdschrift ‘Paedagogica Historica’ en maakt deel uit van de board of directors van de ‘International Academy of Education’. In 2015 ontving hij aan de universiteit van Letland (University of Latvia) te Riga een “doctoraat honoris causa”.


Filip Santy is historicus en ondervoorzitter, penningmeester – afgevaardigd bestuurder van De Leiegouw. Hij was jarenlang verbonden aan de KU Leuven: van 1982 tot 1995 als projectmedewerker en afdelingshoofd bij het KADOC, daarna aan het Postuniversitair Centrum van de KULAK (1995-2002). Later werd hij algemeen directeur van VLAMO (Vlaamse amateurmuziekorganisatie) en schepen in Kortrijk. Nadien was hij deeltijds actief bij TUA West en als erfgoedbeheerder bij de Stichting de Bethune. Onderzoekswerk in de Vaticaanse Archieven resulteerde in de publicatie van de regestenlijst van de nuntiatuur in Brussel (1875-1904), later volgde nog een reeks van publicaties in de sfeer van de christelijke arbeiders- of sociale bewegingen.


Martijn Vandenbroucke (°1978) studeerde geschiedenis en archivistiek in Gent en Brussel. Na zijn studies ging hij aan de slag als wetenschappelijk medewerker, archivaris en coördinator collectiebeheer van Amsab-Instituut voor Sociale Geschiedenis in Gent. In zijn licentieverhandeling beschreef hij het leven en werk van drie generaties landmeters-cartografen de Bersacques. Hij interesseert zich dan ook vooral voor de regionale en lokale sociaal-economische en landschapsgeschiedenis, al heeft hij intussen al over een breed scala aan onderwerpen gepubliceerd. Martijn is actief in diverse heemkundige en historische verenigingen in de regio, al brengt hij zijn vrije tijd niet enkel in archieven, maar ook graag in de vrije natuur door, bij voorkeur in de Balkan. Zijn doelstelling is om elke dag bij te leren over de maatschappij waarin we leefden, leven en zullen leven, met de nodige naïviteit en zonder dogma’s en onwrikbare principes.


Greet Verschatse is historica en sinds 1993 aan de slag bij de stedelijke musea van Kortrijk (Broelmuseum, Kortrijk 1302, Texture). Als medewerkster van de Erfgoedcel Kortrijk bestudeerde ze de geschiedenis van de stad in de zeventiende eeuw en tijdens de Eerste Wereldoorlog. Greet is sinds 2008 voorzitster van De Leiegouw. Samen met het bestuur en de redactieraad bouwt zij graag aan een stevig netwerk en een waardevol tijdschrift van en voor erfgoedliefhebbers.