Raad van bestuur

Greet Verschatse is historica en sinds 1993 aan de slag bij de stedelijke musea van Kortrijk (Broelmuseum, Kortrijk 1302, Texture). Als medewerkster van de Erfgoedcel Kortrijk bestudeerde ze de geschiedenis van de stad in de zeventiende eeuw en tijdens de Eerste Wereldoorlog. Greet is sinds 2008 voorzitster van De Leiegouw. Samen met het bestuur en de redactieraad bouwt zij graag aan een stevig netwerk en een waardevol tijdschrift van en voor erfgoedliefhebbers.

 

Piet Boncquet studeerde moderne geschiedenis en archeologie aan de KU Leuven. Hij was als journalist jarenlang actief bij de kranten Het Nieuwsblad en De Tijd. Nu is hij freelance (eind)redacteur, onder meer voor Mediahuis, Roularta, Sterck & Devreese, Polis, Davidsfonds/WPG en het communicatiebureau Xpair. Hij is sinds 1983 bestuurslid van De Leiegouw en schreef enkele boeken, waaronder Lief en leed. Prostitutie tijdens de Eerste Wereldoorlog en Het Laatste Avondmaal naar Leonardo da Vinci, samen met zijn echtgenote Greet Verschatse.

 

Frederik Bossuyt is licentiaat geschiedenis en master cultuurmanagement. Hij is redactie- en bestuurslid bij De Leiegouw, en ook bestuurslid van De Roede van Harelbeke. Als historicus is hij vooral geboeid door de socioculturele geschiedenis van de negentiende en twintigste eeuw. Frederik werkt als beleidsmedewerker cultuur aan de stad Harelbeke. In een vorige functie was hij er archivaris en deskundige erfgoed.

 

Hendrik Callewier is redactiesecretaris van De Leiegouw. Hij studeerde geschiedenis en archivistiek in Kortrijk, Berlijn, Leuven en Brussel. In 2011 promoveerde hij aan de KU Leuven tot doctor in de moderne geschiedenis. Zijn interesse gaat vooral uit naar de stadsgeschiedenis van het laatmiddeleeuwse Vlaanderen, in het bijzonder Brugge en Kortrijk. Zijn publicaties hebben vaak betrekking op het religieuze, sociale en culturele domein. Hij is diensthoofd van de rijksarchieven van Brugge en Kortrijk en gastdocent aan de KU Leuven Campus Kortrijk. Als hij niet met zijn neus tussen de (geschiedenis)boeken zit, kan je hem terug vinden op de fiets of op een basketbalveld.

 

Emma D’haene studeerde geschiedenis van de nieuwe tijd en archiefwetenschap in Kortrijk, Leuven en Brussel. Nog tijdens haar studie begon ze als archivaris-wetenschappelijk medewerker in het Rijksarchief in Kortrijk. Momenteel is ze assistent archiefbeheer-attaché in het Rijksarchief in Gent, waar ze deel uitmaakt van de mobiele archiefploeg (project SATURN) van de FOD Financiën. De voorbije jaren verdiepte ze zich met plezier in de sociaaleconomische en culturele geschiedenis van het achttiende-eeuwse Kortrijk en Lauwe. Voornamelijk huizengeschiedenis en materiële cultuur boeien haar. Mocht je iemand ooit een oud gebouw zien knuffelen: de kans is groot dat het Emma is.

 

Filip Santy is historicus en penningmeester/afgevaardigd bestuurder van De Leiegouw. Hij was jarenlang verbonden aan de KU Leuven: van 1982 tot 1995 als projectmedewerker en afdelingshoofd bij het KADOC, daarna aan het Postuniversitair Centrum van de KULAK (1995-2002). Later werd hij algemeen directeur van VLAMO (Vlaamse amateurmuziekorganisatie) en schepen in Kortrijk. Momenteel is hij deeltijds actief bij TUA West en als erfgoedbeheerder bij de Stichting de Bethune. Onderzoekswerk in de Vaticaanse Archieven resulteerde in de publicatie van de regestenlijst van de nuntiatuur in Brussel (1875-1904), later volgde nog een reeks van publicaties in de sfeer van de christelijke arbeiders- of sociale bewegingen.

 

Saartje Vanden Borre studeerde oude geschiedenis in Leuven, maar verlegde na enkele jaren haar focus naar de negentiende eeuw. In 2012 promoveerde ze tot doctor in de moderne geschiedenis. Saartje is redactie- en bestuurslid van De Leiegouw en De Roede van Harelbeke. Cultuur- en migratiegeschiedenis zijn haar stokpaardjes. In het dagelijkse leven leidt Saartje een studiedienst over preventie en welzijn en is ze mama van Arthur en Norah.