Boekhandels | Bookshops

De Leiegouw, zesmaandelijks tijdschrift (verschijnt in juni en december)

ISSN 0776 – 1023

De boekhandelsprijs voor een jaargang is:

  • 50 euro voor levering op een adres in het binnenland,
  • 70 euro voor levering op een adres in het buitenland.
  • BTW niet van toepassing.

De Leiegouw, six-monthly magazine (published in Dutch in June and December)

The bookshop price for a vintage is:

  • 50 euro for delivery to an address in Belgium,
  • 70 euro for delivery to an address abroad (Europe).
  • VAT not applicable.