Wie we zijn

De Leiegouw is de vereniging voor geschied-, taal- en volkskundig onderzoek in het Kortrijkse. Al meer dan vijftig jaar doen wij onderzoek en publiceren wij over deze domeinen. Geografisch richt De Leiegouw zich op de stad, de voormalige kasselrij en het arrondissement Kortrijk. Wij werken samen met de Roede van Harelbeke en Cuerna.

Onze activiteiten:

  • de publicatie van het gelijknamige, zesmaandelijkse tijdschrift, goed voor jaarlijks tot 400 bladzijden boeiende, degelijke en gevarieerde artikelen over Zuid-West-Vlaanderen. De Leiegouw streeft naar een hoge kwaliteit, zowel inhoudelijk als vormelijk. Het tijdschrift wordt dan ook hoog gewaardeerd.
  • de publicatie van monografieën in de reeks Verhandelingen.
  • de organisatie van interessante lezingen, al dan niet in samenwerking met andere heem- en geschiedkundige verenigingen uit de streek.
  • deelname aan regionale erfgoedevenementen, studie- en werkvergaderingen.
  • adviezen verstrekken en hulp verlenen bij opzoekingswerk.