Word lid

Je bent geïnteresseerd in geschiedenis in het algemeen en in het verleden van jouw streek in het bijzonder. Je bent van oordeel dat volkskunde méér is dan folklore, maar een echte wetenschap die onze volksgebruiken in verleden en heden bestudeert. De studie van de lokale taal – of als je wil de dialectologie, plaats- en persoonsnaamkunde – lijkt je een verrijkende bezigheid. Je wil daarover graag iets meer vernemen?

Dan kan je het best lid worden van De Leiegouw!

En dat kan zo:

  • Als erelid verleen je zowel een morele als een financiële steun (50 euro of meer),
  • Als gewoon lid betaal je de lidmaatschapsbijdrage (30 euro, buitenland 40 euro).

In ruil voor de lidmaatschapsbijdrage ontvang je:

  • het zesmaandelijks tijdschrift De Leiegouw (ca. 400 blzn. per jaar),
  • het elektronische mededelingenblad ’t Leiegouwtje, met de uitnodigingen en kleine artikelen,
  • reductie op afzonderlijke publicaties.

Als nieuw lid ontvang je bovendien nog een welkomstgeschenk: de beide nummers van de vorige jaargang van De Leiegouw.

Je lidmaatschap gaat in vanaf het ogenblik dat wij het passende bedrag hebben ontvangen op rekening BE12 3850 4116 0092 (BIC BBRUBEBB) van De Leiegouw, 8511 Kortrijk-Aalbeke (met vermelding ‘nieuw lid’).