Word lid

Je bent geïnteresseerd in geschiedenis in het algemeen en in het verleden van jouw streek in het bijzonder. Je bent van oordeel dat volkskunde méér is dan folklore, maar een echte wetenschap die onze volksgebruiken in verleden en heden bestudeert. De studie van de lokale taal – of als je wil de dialectologie, plaats- en persoonsnaamkunde – is voor jou een verrijkende bezigheid.

Dan word je best lid van De Leiegouw!

En dat kan zo:

  • Als erelid verleen je zowel een morele als een financiële steun (50 euro of meer),
  • Als gewoon lid betaal je de lidmaatschapsbijdrage (30 euro, buitenland 50 euro).

In ruil voor de lidmaatschapsbijdrage ontvang je:

  • het zesmaandelijks tijdschrift De Leiegouw (ca. 400 blzn. per jaar),
  • de digitale nieuwsbrief, met de uitnodigingen en kleine artikelen,
  • reductie op afzonderlijke publicaties.

Als nieuw lid ontvang je bovendien een welkomstgeschenk: twee nummers van een vorige jaargang van De Leiegouw.