Verbaal Verhaal, Voordracht

Van het Indo-Europees tot het West-Vlaams

In de lezingenreeks Verbaal Verhaal organiseert het Davidsfonds Kortrijk Bis op zondag 2 oktober om 10.30 uur in het dakcafé van het stadhuis een lezing door Paul Verleyen over de evolutie van het Indo-Europees naar ons dialect.

De spreker schetst aan de hand van tekst en beeld de wereldwijde samenhang van het Indo-Europees. Hij versmalt gaandeweg de focus naar het Germaans … het Vlaams – Brabants-Limburgs om zo bij het West-Vlaams uit te komen. West-Vlaams dat 4 grote dialectgroepen omvat. Daarnaast geeft hij ook een en ander mee over zijn eigen dialectgroep (de vierde en de kleinste): het West-Oost-Vlaams overgangsdialect. Onderliggende boodschap: een dialect is een volwaardige taal als eender welke andere taal. Een zeer rijke taal waar wij fier op kunnen zijn!

Toegang: 5 euro, drankje achteraf inbegrepen.

Organisatie: Davidsfonds Kortrijk Bis

Locatie: