Tijdschrift

Nieuw nummer De Leiegouw in druk

In de loop van juni verschijnt het eerste nummer van onze 64ste jaargang. Het wordt opnieuw een publicatie met een gevarieerde inhoud: Robbie Denolf, Het verval van het bordeelsysteem. Prostitutie in het negentiende-eeuwse Kortrijk.Hendrik Callewier, De hondenslager van Kortrijk tijdens de late middeleeuwen.Georges Declercq, Het kapittel van Doornik en de oorsprong van de Sint-Amandsproosdij bij… Lees verder Nieuw nummer De Leiegouw in druk