Tijdschrift

Nieuw nummer De Leiegouw in druk

In de loop van juni verschijnt het eerste nummer van onze 64ste jaargang. Het wordt opnieuw een publicatie met een gevarieerde inhoud:

 • Robbie Denolf, Het verval van het bordeelsysteem. Prostitutie in het negentiende-eeuwse Kortrijk.
 • Hendrik Callewier, De hondenslager van Kortrijk tijdens de late middeleeuwen.
 • Georges Declercq, Het kapittel van Doornik en de oorsprong van de Sint-Amandsproosdij bij Kortrijk.
 • Frans Debrabandere, Frans is niet altijd Frans.
 • Greet Verschatse, Gesprek met twee pioniers van De Leiegouw.
 • Gerrit Van Betsbrugge, 19de-eeuwse erfenisaangiften, bronnen voor lokale geschiedenis. Windmolens in Aalbeke, Bellegem, Kooigem en Rollegem als voorbeeld.
 • Rik Castelain, De dorpsheerlijkheden Herseaux en Moen in handen van de familie Bornage.
 • Yves Coutant en Niklaas Maddens, De kroniek van Jacques Goethals-Vercruysse (15).
 • Frans Debrabandere, Flaüte, Picardisch scheldwoord voor een Vlaming.
 • Boekbesprekingen.
 • Kroniek: In memoriam Gabriel Vuylsteke, Ophef in Moorsele over een straatnaam voor Marie Cornillie, Laatmiddeleeuwse sloot en muur ontdekt bij opgravingen op Overleie.

De leden en abonnees, die hun bijdrage voor 2022 hebben betaald, mogen de levering verwachten tegen eind juni.

Nieuws, Tijdschrift

Historische schrijfmicrobe?

Gebeten door de schrijfmicrobe en betoverd door historische sensatie? Publiceer dan nu jouw schrijfsels in ons tijdschrift!

Resultaten van historisch (of ander) onderzoek worden vaak in de vorm van lange artikels (tot 10.000 woorden) gepubliceerd. Maar laat dit jou zeker niet afschrikken om zelf aan de slag te gaan. We moedigen iedereen met een hart voor historisch, volkskundig of gelijkaardig onderzoek aan om korte artikels in te sturen.

Hoe lang – of beter: kort – mogen die dan zijn? Ook met artikels van duizend tot tweeduizend woorden kan je een plaatsje in een van onze volgende nummers bemachtigen.

Sta je dus te popelen om een fascinerende ontdekking in middeleeuwse registers te delen, durf je het aan om de conclusie van jouw masterproef te publiceren, of wil je onze lezers verbazen met de uitzonderlijke daden van jouw voorouders?

Lees dan eerst even onze redactionele vuistregels en stuur dan nu jouw tekst in!