Publicatie

Achter het front: Zuid-West-Vlaanderen tijdens de Eerste Wereldoorlog

Het spreekt vanzelf dat ook De Leiegouw aandacht besteedt aan de herdenking van honderd jaar Eerste Wereldoorlog. Daarom is het eerste nummer van 2014 van ons tijdschrift volledig gewijd aan de Grote Oorlog. Aan het themanummer Achter het front: Zuid-West-Vlaanderen tijdens de Eerste Wereldoorlog werkten acht verschillende auteurs mee, die allemaal een specifiek aspect van… Lees verder Achter het front: Zuid-West-Vlaanderen tijdens de Eerste Wereldoorlog

Publicatie

Met Staf en Schelp. Sint-Jakob, Sint-Rochus en andere pelgrims in Kortrijk.

Iconografische studies van heiligen en hun attributen zijn meer en meer nodig, want de kennis van dit christelijk patrimonium gaat zienderogen achteruit. Wie weet nog dat Sint-Laurentius een rooster bij zich houdt en dat de heilige Barbara altijd bij een toren afgebeeld staat? Zelfs de drie broden - in sommige gevallen drie kinderen in een… Lees verder Met Staf en Schelp. Sint-Jakob, Sint-Rochus en andere pelgrims in Kortrijk.