Nieuws

Verbaal verhaal is terug

Corona maakte het programmeren van lezingen lange tijd onmogelijk, maar nu we stilaan terugkeren naar het leven voor de pandemie, kan het weer wel. Het gaat opnieuw om een samenwerking tussen Kortrijkse verenigingen. De reeks begint op 10 oktober met een uiteenzetting over de Belgische adel door Geert Gruyaert in het dakcafé van het stadhuis.

De lezingen tot eind 2021

Zondag 10 oktober om 10.30 uur in dakcafé Stadshuis, Papenstraat in Kortrijk

Geert Gruyaert over de Belgische adel (Davidsfonds)

Na een historische schets en een verklaring van de diverse soorten adel, gaat de spreker dieper in op het dagelijkse leven van de edellieden en hun personeel. Hij besteedt ook aandacht aan de heraldiek, de jacht, de zomerverblijven, de gebruiken en het patrimonium.

Maandag 8 november om 19 uur in Kortrijk 1302 auditorium, Begijnhofpark in Kortrijk

Peter Jonnaert over Bauhaus (Gidsenkring)

Het is een eeuw geleden dat in het Duitse Weimar Bauhaus werd opgericht door Walter Gropius. Deze stroming heeft maar veertien jaar bestaan, maar toch speelde ze een rol van doorslaggevende betekenis in de kunst en vormgeving van de 20ste eeuw. Kunsthistoricus Peter Jonnaert vertelt het complexe verhaal van de ontstaansgeschiedenis en de evolutie van Bauhaus van 1919 tot 1933 in Weimar, Dessau en Berlijn. De spreker toont ook Belgische voorbeelden.

Donderdag 9 december om 19 uur in dakcafé Stadhuis, Papenstraat in Kortrijk

Dr. Lisa Demets over De ambities van een politieke familie. De Breydels, politiek en geschiedschrijving in de vijftiende eeuw (De Leiegouw)

Al in de middeleeuwen stond de herinnering aan 1302 op de politieke agenda. Talrijke prominente families uit de Vlaamse steden verbonden hun naam aan een (al dan niet fictieve) rol in het Frans-Vlaamse conflict. De meest succesvolle was de Brugse familie Breydel. Historica Lisa Demets gaat dieper in op de politieke carrière van de familie in de vijftiende eeuw, de relatie tussen kroniekschrijving en politiek en hoe de beeldvorming over 1302 een sleutelrol speelde.

De toegangsprijs bedraagt telkens 5 euro.