Verbaal Verhaal, Voordracht

Van het Indo-Europees tot het West-Vlaams

In de lezingenreeks Verbaal Verhaal organiseert het Davidsfonds Kortrijk Bis op zondag 2 oktober om 10.30 uur in het dakcafé van het stadhuis een lezing door Paul Verleyen over de evolutie van het Indo-Europees naar ons dialect.

De spreker schetst aan de hand van tekst en beeld de wereldwijde samenhang van het Indo-Europees. Hij versmalt gaandeweg de focus naar het Germaans … het Vlaams – Brabants-Limburgs om zo bij het West-Vlaams uit te komen. West-Vlaams dat 4 grote dialectgroepen omvat. Daarnaast geeft hij ook een en ander mee over zijn eigen dialectgroep (de vierde en de kleinste): het West-Oost-Vlaams overgangsdialect. Onderliggende boodschap: een dialect is een volwaardige taal als eender welke andere taal. Een zeer rijke taal waar wij fier op kunnen zijn!

Toegang: 5 euro, drankje achteraf inbegrepen.

Organisatie: Davidsfonds Kortrijk Bis

Locatie:

Verbaal Verhaal, Voordracht

De Heeren Broederkes van den Moortelbak’. Vrijmetselarij in West-Vlaanderen

In de lezingenreeks Verbaal Verhaal organiseert de Gidsenkring Kortrijk op maandag 19 september om 19 uur in het dakcafé van het stadhuis een lezing over de vrijmetselarij in West-Vlaanderen en Kortrijk.

Vele inwoners en bezoekers zijn vertrouwd met de indrukwekkende gevel van het logegebouw aan de Houtmarkt in Kortrijk. Maar slechts weinigen weten wat er zich achter deze muren afspeelt. In een duopresentatie lichten Jean-Pierre Leleu en Dominiek Dendooven een tipje van de sluier. Terwijl de eerste spreker meer duiding geeft bij het fenomeen vrijmetselarij, gaat de tweede spreker veel dieper in op de geschiedenis van de vrijmetselarij in West-Vlaanderen, en in het bijzonder Kortrijk.

Toegang: 5 euro, drankje achteraf inbegrepen.

Organisatie: Gidsenkring Kortrijk

Locatie: