Berichtenarchief

Activiteit, Nieuws, Publicatie

Bourgondië aan de Leie

Op woensdag 16 november 2022 verscheen het boek van Dr. Hendrik Callewier: ‘Bourgondië aan de Leie. Kortrijk en de hertogen (1382-1482)’. Deze uitgave van De Leiegouw is onmisbaar voor al wie het middeleeuwse verleden van Kortrijk wil ontdekken.

 

Prijs: 29 euro (Leden De Leiegouw: 25 euro).


Verbaal Verhaal, Voordracht

Van het Indo-Europees tot het West-Vlaams

In de lezingenreeks Verbaal Verhaal organiseert het Davidsfonds Kortrijk Bis op zondag 2 oktober om 10.30 uur in het dakcafé van het stadhuis een lezing door Paul Verleyen over de evolutie van het Indo-Europees naar ons dialect.

De spreker schetst aan de hand van tekst en beeld de wereldwijde samenhang van het Indo-Europees. Hij versmalt gaandeweg de focus naar het Germaans … het Vlaams – Brabants-Limburgs om zo bij het West-Vlaams uit te komen. West-Vlaams dat 4 grote dialectgroepen omvat. Daarnaast geeft hij ook een en ander mee over zijn eigen dialectgroep (de vierde en de kleinste): het West-Oost-Vlaams overgangsdialect. Onderliggende boodschap: een dialect is een volwaardige taal als eender welke andere taal. Een zeer rijke taal waar wij fier op kunnen zijn!

Toegang: 5 euro, drankje achteraf inbegrepen.

Organisatie: Davidsfonds Kortrijk Bis

Locatie: