Gouden Eeuwen in Lage Landen

19-10-2016
Gouden Eeuwen in Lage Landen

Voor de laatste lezing van 2016 hebben we professor Anne-Laure Van Bruaene te gast. Op zondag 18 december om 10.30 uur spreekt ze in de Sint-Annazaal van het begijnhof over Gouden Eeuwen. Stad en samenleving in de Lage Landen, 1100-1600.

Project Broelsite bijgestuurd

18-09-2016
Project Broelsite bijgestuurd

Onder impuls van SOS Patrimonium startte De Leiegouw, samen met de Geschied- en Oudheidkundige Kring en de Archeologische Stichting Zuid-West-Vlaanderen, een beroepsprocedure bij de provincie West-Vlaanderen tegen de vergunning die het Kortrijkse stadsbestuur afleverde voor het project 'Broelsite'. Na onderhandelingen tussen de promotor en de erfgoedverenigingen werd een bevredigende oplossing gevonden, zodat de beroepsprocedure werd stopgezet.